Alle udbudsjurister skal have en holdning til håndhævelse af bæredygtige krav og kontraktbestemmelser

Rasmus Holm Hansen er advokat og partner hos Poul Schmidt/Kammeradvokaten. På Udbudskonferencen den 29. og 30. maj taler han om håndhævelse af bæredygtige krav og kontraktbestemmelser. Han vil blandt andet belyse de vigtigste klausuler til at sikre den bæredygtige leverance – herunder håndhævelse, ændringer, kædeansvar og virkeligheden.

Du kan få en forsmag på det spændende indlæg ved at dykke ned i et interview med Rasmus Holm Hansen her.

Hvordan er din baggrund og professionelle erfaring med udbudsretten? 

Jeg er advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten, og jeg har arbejdet intensivt med udbudsret i cirka 15 år. Mit primære rådgivningsområde er byggeri og infrastruktur, men jeg har også rådgivet om blandt andet central digital infrastruktur og forsvar og sikkerhedsrelaterede anskaffelser tidligere i min karriere.

Hvad er de største udfordringer inden for udbudsretten i dine øjne?

Jeg plejer at sige, at udbudsretten er 99 pct. sund fornuft og 1 pct. håbløs formalisme, og desværre fylder den ene procent nogle gange for meget. Det betyder, at frygten for at lave udbudsretlige fejl nogle gange kan stå i vejen for de bedste løsninger i forhold til nye samarbejdsformer, bæredygtighedstiltag mv. Det vil jeg meget gerne medvirke til at forhindre, for det er ikke udbudsrettens formål.

Hvordan tror du fremtiden og udviklingen ser ud på det udbudsretlige område om 5-10 år? 

Jeg tror, at den ”rene” udbudsret kommer til at fylde lidt mindre, og at fokus flytter sig over på kontrakterne, parternes samarbejde, nye og mere innovative (og grønne) løsninger og så videre. Jeg tror, at det bliver sværere at være en relevant rådgiver, hvis man ”kun” kan udbudsret. Du skal bruge udbudsretten og kombinere den med sektorindsigt, viden om nye samarbejdsformer mv.

Hvilke muligheder som ikke eksisterer i dag, håber du bliver muligt i fremtiden? 

Jeg håber stadig på, at muligheden for reel dialog styrkes yderligere. Der er sket rigtigt meget på det område i den tid, hvor jeg har arbejdet med udbudsret, men jeg tror stadig ikke, at det fulde potentiale i forhandlingsrummet er forløst. Og så håber jeg, at der bliver en større mulighed for at berigtige fejl og mangler undervejs i processen og især i de endelige tilbud.

Hvad taler du om på Udbudskonferencen, og hvad håber du, at deltagerne får ud af det? 

Jeg skal tale om håndhævelse af bæredygtige krav og kontraktbestemmelser. Det er et virkelig vigtigt emne. Det må ikke være sådan, at dem, der lover mest, klarer sig bedst på bæredygtigheden. Det skal være dem, der rent faktisk leverer mest – og ikke bare de flotteste ord på glitret papir. Det er et godt eksempel på et område, der allerede nu fylder meget – og som kommer til at fylde endnu mere. Og som alle udbudsjurister skal have en holdning til.

Hvad er dine egne forventninger til konferencen?

Udbudsretskonferencen er altid en god konference med mange spændende emner, og jeg synes absolut ikke, at det skuffer i år – næsten tværtimod. Jeg glæder mig til at lytte og blive klogere. Og selvfølgelig også til selv at låne mikrofonen.

Vil du gerne høre mere fra Rasmus Holm Hansen om håndhævelse af bæredygtige krav og kontraktbestemmelser?

På Udbudskonferencen den 29. og 30. maj får du muligheden for at høre et yderst informativt og spændende indlæg med Rasmus Holm Hansen om håndhævelse af bæredygtige krav og kontraktbestemmelser.

Du kan derudover også høre andre spændende indlæg og debatter om for eksempel forhandlingsudbud og konkurrencepræget dialog, klagenævnsprocesser, det vigtigste nye fra EU og meget mere. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.