Afgørende betydning at forretningen kan se værdien af IAM

Inge Broberg og erfaringer med en IAM-løsning i produktion

Inge Broberg Kristiansen er IAM product manager i Region Midtjylland og holder også et spændende indlæg på konferencen Identity & Access Management den 6. februar 2024. Inge Broberg Kristiansen kommer på konferencen blandt andet omkring erfaringer med en IAM-løsning i produktion og anvendelse af IAM i det kliniske område.

Inden konferencen kan du læse et interview med Inge her.

Hvordan arbejder du og din virksomhed med Identity And Access Management? 

I Region Midt er IAM et strategisk valg. Vi har et ansvar for at passe på data, blandt andet borgernes og patienternes data. Vores IAM-løsning er med til at sikre it-sikkerheden, og til at vi kan overholde lovgivningen. IAM er også en integreret del af arbejdsdagen hvor den bidrager med effektivitet og sammenhængende arbejdsgange til de 40.000 medarbejdere på hospitalerne, i psykiatrien, socialområdet, regional udvikling og stabsfunktionerne.

Hvad er dit bedste råd for at få IAM implementeret i en virksomhed? 

I Region Midt kom ønsket om at implementere IAM fra forretningen. Det tror jeg har afgørende betydning – at forretningen kan se værdien af IAM. Vi har succes med at forankre brugen af IAM-løsningen hos lokale superbrugere (brugeroprettere og rolletildelere), som kan selvbetjene organisationen 24/7. Dernæst er det vigtigt med ledelsesmæssig forankring, og involvering af forretningen, eksempelvis i styregrupperne.

Kan du fortælle om nogle af de vigtigste ting, der er sket inden for udviklingen af IAM?  

Med GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er der kommet et tydeligere hensyn til, at vi skal passe godt på data. Sikkerhed i processer og teknik skærpes hele tiden. Det betyder, at vi hele tiden foretager en afvejning ift. den praktiske brug af systemet og supportprocessen.

Over tid har vores fokus skiftet i forhold til prioritering af integration af systemer. I starten fokuserede vi på effektivitet og gevinsterne ved at automatisere brugeradministrationen og at integrere systemer med mange brugere. Nu ser vi på hvilke data et system indeholder. I dag er fokus på at beskytte data, så nu integrerer vi også systemer til IAM-løsningen, der har få brugere men til gengæld data, vi vil passe godt på. 

Mener du, at IAM er noget virksomheder bør bruge ekstra kræfter og ressourcer på?

Ja, helt sikkert. Med et øget trusselsbillede mod vores digitale samfund er det vigtigt at ruste sig mod de risici, der følger med. Her spiller IAM en rolle, f.eks. gennem etablering af 2-faktor login. Derudover er der store besparelser at hente på at automatisere brugeradministrationen.

Er der et særligt emne under IAM som du finder særligt interessant?

Der er mange spændende emner, men et af dem jeg synes er særligt interessant er rollebaseret systemadgang (RBAC) og rolleforvaltning. Det er her, vi ser automatikken i IAM udfolde sig, og en af de helt store gevinster for brugerne. Vi skal finde de rette kildedata til automatiseringen, og sikre balancen i at brugerne hverken får for få eller for mange rettigheder. Den kompleksitet synes jeg er spændende. I Region Midt arbejder vi med rolleforvaltning på både operationelt, life-cycle management og governance/strategisk niveau.

Hvad taler du om på konferencen, og hvad håber du, deltagerne får ud af det? 

Region Midt har arbejdet med IAM siden 2007. Vi har en høj grad af modenhed og en velfungerende IAM-løsning der understøtter forretningen, og det tager tid at opnå. Jeg fortæller om den rejse, vi har været på. Hvordan vores løsning fungerer, og hvilke valg vi har taget undervejs for at understøtte forretningen bedst muligt med funktionalitet samtidig med, at vi har fokus på standardisering. Jeg håber, at deltagerne kan få inspiration med hjem, uanset om de er i starten af at etablere IAM eller er godt i gang.

Vil du gerne høre mere om erfaringer med en IAM-løsning i produktion af Inge?

Vær med på konferencen Identity & Access Management den 6. februar og hør et spændende indlæg om erfaringer med en IAM-løsning, og hvordan Region Midtjyllands løsning fungerer. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.