Den finansielle sektor 2024 – muligheder og udfordringer

Jakob Legård Jakobsen er underdirektør for Lokale Pengeinstitutter, LOPI, og på konferencen Compliance & Legal i den finansielle sektor den 22. & 23. maj holder Jakob et spændende indlæg. Du kan blandt andet se frem til at få et 360-graders kig på udfordringer og muligheder i den finansielle sektor og  compliance funktionen.

Inden konferencen kan du læse et interview med Jakob her.

Hvad er din baggrund, og hvordan er compliance en del af dit arbejdsområde?

Jeg har en økonomisk baggrund, hvor jeg har arbejdet som makroøkonom med risikostyring og kapitalplanlægning og som risikoansvarlig. Endvidere har jeg arbejdet med interessevaretagelse i Finans Danmark igennem en årrække. I dag er jeg underdirektør i Lokale Pengeinstitutter, LOPI, hvor er et af mine ansvarsområder er Compliance.

Hvordan forholder du dig til, at lovgivningen præsenterer nye områder såsom ESG, IT-sikkerhed osv. der skal laves compliance på?

Det giver jo logisk god mening, at når myndighederne finder flere områder, der skal dækkes af reguleringen, at der så også bliver flere områder, compliance skal dække. Det som er vigtigt i denne sammenhæng, er at sikre, at complianceopgaverne dimensioneres til de konkrete reguleringsområder for derved at sikre, at man så at sige ikke skyder over målet. Med andre ord, det er vigtigt at have fokus på proportionalitet når rammerne for omfanget af nye complianceopgaver fastlægges.  

Hvad synes du er compliancefunktionens største udfordring? Og hvilke løsninger ser du i forhold til udfordringerne?

Mængden af regler og krav som pengeinstitutterne skal efterleve synes evigt stigende, da det krav stiller store krav til compliancefunktionerne i pengeinstitutterne. Det udfordrer selv de mest ressourcestærke compliancefunktioner. I min optik har vi derfor brug for, at politikkerne tænker endnu mere proportionalitet ind, når der laves ny lovgivning.

Hvilke tendenser inden for compliance tror du, vi vil se i fremtiden?

Over en bred kam er pengeinstitutternes compliancefunktioner i dag velfungerende. Jeg tror derfor, vi i fremtiden vil se mere af det samme. Med den mængde af regler der rammer pengeinstitutterne, tror jeg dog, at vi fremover kommer til at se en langt mere risikobaseret tilgang til arbejdet i compliancefunktionerne.

Hvad taler du om på konferencen?

Jeg har kaldt mit indlæg på konferencen “Den finansielle sektor 2024 – muligheder og udfordringer”. Jeg vil give et overblik over, hvordan vi i LOPI ser på den aktuelle situation sektoren står i, hvad angår finansiel regulering, samfundsforhold og de generelle strømninger, som påvirker vores sektor.  

Vil du gerne have et 360-graders kig på den finansielle sektor?

På konferencen Compliance & Legal i den finansielle sektor den 22. & 23. maj får du et 360-graders kig ind i finansielle sektor og kommer omkring muligheder og udfordringer i sektoren. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.