DORA

– Tilsyn, compliance & risiko

Med kun 1 måned til, at DORA skal være implementeret i den enkelte virksomhed, går DORA-konferencen mere ned i konkrete erfaringer og videndeling.

DORA er en europæisk modernisering af reguleringen, som har til opgave at harmonisere krav til IT- og cybersikkerhed og er gældende for hele den finansielle sektor. DORA indfører specifikke og standardiserede krav på tværs af alle EU’s medlemslande. DORA-lovpakken er endeligt vedtaget og skal være implementeret i den enkelte virksomhed senest 17. januar 2025.

Virksomheder skal være i stand til at modstå, reagere og reetablere sig fra påvirkning af cybersikkerhedshændelser, og de skal dermed kunne fortsætte med at levere kritiske og vigtige finansielle tjenester samtidig med, at de minimerer forstyrrelser for både kunder og samfundet. De finansielle virksomheder skal derfor etablere robust drift med kontroller på systemer, processer, tredjeparter, have de rigtige operationelle planer på plads, og samtidig skal effektiviteten testes løbende.

DORA erstatter blandt andet både Ledelsesbekendtgørelsernes bilag 4 og 5 og ændringerne af EMIR, MiFIR, CSDR og CRA. Det forventes også, at tredjeparter, som leverer IT-sikkerhedsrelaterede tjenester til finansielle virksomheder, såsom cloud-platforme og data analytics, ligeledes bliver underlagt DORA-forordningen.

Se en video fra DORA-afholdelsen i maj 2023

Hvad får du ud af at deltage på DORA?

 • Få sat fokus på kravene under DORA, og hvad kravene består af
 • Få et overblik over governancekravene under DORA
 • Bliv opdateret på TLPT i DORA, herunder arbejdet med at skrive RTS på området
 • Bliv klogere på implementeringsprocessen og det praktiske omkring forordningen
 • Få indblik i den praktiske danske implementeringsproces, tidsplanen, og hvor langt vi er kommet
 • Lær hvordan kravene skal indarbejdes eller justeres i din virksomhed
 • Hør fra eksperter og kompetente talere på området, og hvordan de gør sig klar til forordningen
 • Netværk med dine kollegaer i branchen

Målgruppe for konferencen DORA

Konferencen er relevant for alle, der arbejder med eller er ansvarlig for virksomhedens compliance i
forhold til cybersikkerhed og DORA-forordningen. Følgende type virksomheder er omfattet af DORA:

 • Kreditinstitutter, betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter og investeringsselskaber
 • Forsikrings- og genforsikringsvirksomheder, større forsikringsformidlere og arbejdsmarkedspensionsselskaber
 • Værdipapircentraler, regulerede markeder, transaktionsregistre, forvaltere af alternative investeringsfonde, investeringsforvaltningsselskaber, centrale modparter og udbydere af dataindberetningstjenester
 • Virksomheder inden for kryptoaktiver, som bliver omfattet af den kommende forordning på dette område (MiCA-forordningen)
 • Administratorer af kritiske benchmarks, crowdfunding-tjenesteudbydere, securitiseringsregistre og kreditvurderingsbureauer
 • IT-leverandører som er systemiske på EU-niveau

Hvis du ønsker at deltage på andre finansielle events, så se alle vores finansielle konferencer her.

Vi glæder os til at byde dig og dine kollegaer velkommen på konferencen den 5. december.

Duong Anders Le fra Jyske Bank er ordstyrer på konferencen DORA - Tilsyn, compliance og risiko - Insight Finance
Duong Anders Le
Afdelingsdirektør IT-Sikkerhed
Jyske Bank
Jan Jans taler på konferencer hos Insight Finance
Jan Jans
Jurist, Finansiel cybersikkerhed
Finanstilsynet

Priser

Early Bird!

Tilmelding senest 25. oktober 2024

kr. 6.495,-

Tilmelding senest 22. november 2024

kr. 7.495,-

Tilmelding efter 22. november 2024

kr. 7.995,-

Du kan også tilmelde dig her: e-mail: info@insightevents.dk eller telefon: +45 35 25 35 45

Alle priser er ekskl. moms.

Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden ved at klikke på ’Tilmelding og priser’ på arrangementets side: Du kan også sende e-mail til info@insightevents.dk eller ringe til os på telefon 35253545

Du får tilsendt en faktura og en ordrebekræftelse efter din tilmelding.

Er I flere interesserede fra samme virksomhed, der ønsker at deltage, så kontakt os for et godt tilbud: info@insightevents.dk eller på telefon: +4535253545.

Prisen inkluderer forplejning alle konferencedage (kaffe/te, frugt/kage og frokost).

Ja, du skal blot meddele det skriftligt til os via e-mail: info@insightevents.dk

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering og transport i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport anbefaler vi, at du planlægger og tjekker din rejse på rejseplanen.dk.

Er du leverandør af løsninger & serviceydelser og ønsker at høre om vores partnerskabsmuligheder, så kontakt Thomas Klindt på telefon 41951431 eller tk@insightevents.dk

Program

Skriv dig op og få programmet tilsendt, så snart vi lancerer det

Når du skriver dig op til programmet, giver du os samtykke til at sende dig nyhedsbreve med tilbud, information om nye events, invitationer mv.
Relaterede nyheder
Morten Lund Madsen er CIO i Sampension og sammen med sin kollega, Anne Katrine Dybro Strube, chef for IT-strategi og IT-governance i Sampension, deler de på konfere...
22. marts 2024
Mette Stürup er kontorchef i Finans Danmark og på konferencen DORA den 6. juni kan du blandt andet høre Mette, som skal på scenen intet mindre end 2 gange. Det er et nyt tiltag...
21. marts 2024
Eventdetaljer
Kontakt

Program
Nina Meyer
nm@insightevents.dk
+45 30553092