Dialog skal sikre bæredygtighed på byggepladserne

Dialog skal sikre bæredygtighed på byggepladserne

Bente Damsgaard Sejersen, projektleder i Administration og Ejendomme i Aarhus Kommune, vil på konferencen Den fremtidssikrede byggeplads fortælle om nogle af de udfordringer, som de har oplevet i forhold til bæredygtighed på byggepladserne.

By | 15 marts 2018|Alle sektorer, Insight Energy|

Bedre affaldshåndtering i byggeprocessen

Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, er taler på konferencen Den fremtidssikrede byggeplads. Hun vil sætte fokus på de ressourcer og tiltag, der kan foretages for at reducere affald på byggepladserne.

By | 27 februar 2018|Alle sektorer, Insight Energy|

Øget fokus på ressourcer og genanvendelse i byggebranchen

Anke Oberender, centerleder for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, er taler på konferencen Den fremtidssikrede byggeplads. Vi har spurgt ind til hendes tanker om konferencen og udfordringerne i branchen de næste par år.

By | 27 februar 2018|Alle sektorer, Insight Energy|

Ressourceoptimering og styrket samarbejde skal fremtidssikre byggepladserne

Christina Grann Myrdal, projektleder, ingeniør og ph.d. hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, er ordstyrer på konferencen Den fremtidssikrede byggeplads. Læs, hvad hun anser som de største udfordringer på området – både her og nu samt i fremtiden.

By | 19 februar 2018|Alle sektorer, Insight Energy|

Simon Stig-Gylling: Involvering af den samlede værdikæde

Simon Stig-Gylling er miljøkonsulent hos Dansk Byggeri, en af partnerne på konferencen Den fremtidssikrede byggeplads. Læs, hvad han ser som de største udfordringer for fremtidens byggepladser.

By | 19 februar 2018|Alle sektorer, Insight Energy|

Manglende kendskab til egen forretning og interne processer udfordrer compliancearbejdet

Michael Hopp, partner og advokat i Plesner, er blandt talerne på Compliance & Legal 2018. Hans indlæg vil handle om krydsfeltet mellem hvidvaskreglerne og den nye persondataforordning, og hvordan man konkret bør håndtere hvidvaskreglerne i lyset af persondatareguleringen samt fokusere på forordningen, og de udfordringer som den forventes at give i forhold til hvidvasklovgivningen fra 2018 og frem.

By | 15 februar 2018|Alle sektorer, Insight Finance|

Susanne Kudsk: Barriererne for klinisk forskning set fra regionernes juridiske netværk

Susanne Kudsk, cand.jur og specialkonsulent på Aarhus Universitetshospital, er taler på Kliniske forsøg 2018. Vi har spurgt hende, hvad de aktuelle udfordringer er på området for klinisk forskning.

By | 9 februar 2018|Alle sektorer, Insight LIfe Science|

Dynamiske indkøbssystemer – et attraktivt alternativ til rammeaftalerne

Udbudskonferencen 2018 vil Anders Nørgaard Jensen, advokat og partner hos Publicure, opdatere dig på de dynamiske indkøbssystemer, herunder hvordan de giver øget gennemsigtighed og fleksibilitet.

By | 5 februar 2018|Alle sektorer, Insight Legal|

Birgitte Telmer: Sådan ser 2018 ud for arbejdet med kliniske forsøg

Birgitte Telmer, CEO hos CroxxMed, er ordstyrer på Kliniske forsøg 2018. Læs, hvad hun anser som nogle af de største udfordringer her og nu samt i de kommende år.

By | 2 februar 2018|Alle sektorer, Insight LIfe Science|

Mette Slotved Thomsen: Hvidvaskloven og den risikobaserede tilgang til compliance

Mette Slotved Thomsen, Manager i EMEIA Financial Services hos Ernst & Young, er blandt talerne på Compliance & Legal 2018. Hun vil give inspiration til compliance i forhold til hvidvask, herunder at der er fokus på de rette områder. Læs, hvad hun anser som de største udfordringer på complianceområdet – både her og nu samt i de kommende år.

By | 22 januar 2018|Alle sektorer, Insight Finance|

Vores nyhedsbrev er tilpasset vores fagområder, så det har størst mulig relevans for dig.

Få besked om konferencer inden for dit fagområde