Finanstilsynet vil undersøge banker og investeringsforeningers implementering af MiFID-regler

Finanstilsynet vil undersøge banker og investeringsforeningers implementering af MiFID-regler

09.10.2017 Implementeringen af det nye EU-direktiv MiFID II har medført et forbud, der skal forhindre banker i at tage imod formidlingsprovision i forbindelse med investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje. En analyse fra Morningstar viser, at dette skulle have givet danske privatinvestorer en besparelse på godt 2 mia. kr., men dette har indtil videre ikke være tilfældet. [...]

By | 9 oktober 2017|Insight Finance|0 Comments

Lys i fremtidens byer

22.08.2017 Af Christian Klinge, Head of Innovation, ÅF Lighting Temaet på årets vej- & gadebelysningskonference i Odense omhandler det særdeles interessante emne: Hvordan skal lyset være i fremtidens byer? Alle, der arbejder med belysning i det offentlig rum, står med fødderne solidt plantet midt i det paradigmeskift, som overgangen til LED teknologi har afstedkommet. Dette [...]

By | 22 august 2017|Insight Energy|0 Comments

Kenneth Joensen: Bankernes syn på den nye hvidvasklov og dens konsekvenser

21.08.2017 Det er nu to måneder siden, at den nye hvidvasklov trådte i kraft, og der har været mulighed for at danne sig det første indtryk af de nye regler og deres konsekvenser. Efterfølgende har Den Internationale Financial Task Force (FATF) offentliggjort en rapport, hvor konklusionen er, at Danmark skal forbedre indsatsen i forhold til [...]

By | 22 august 2017|Insight Finance|0 Comments

Principiel klagesag falder til ordregivers fordel

15.08.2017 Klagenævnet for Udbud offentliggjorde i sidste uge, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tabt klagenævnssagen mod Region Midtjylland. Her er afgørelsen, at Region Midtjylland har levet op til reglerne, da de sendte rammeaftaler om køb af anæstesiudstyr til hospitalerne i udbud. Sagen startede med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbage i 2016 indbragte Region Midtjyllands udbud [...]

By | 15 august 2017|Insight Legal|0 Comments

Danmark skal blive bedre til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

11.08.2017 Den internationale Financial Action Task Force (FATF) tydeliggør i en ny rapport, at Danmark stadig har lang vej igen, når det gælder bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det understreges, at Danmark grundlæggende har et velfungerende system, som bør være i stand til at håndtere hvidvask og terrorfinansiering. Dog halter implementeringen af tiltag, hvilket stiller [...]

By | 11 august 2017|Insight Finance|0 Comments

Stigning i alternative investeringer i 2016

11.08.2017 En analyse foretaget af Finanstilsynet viser, at de danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber i 2016 øgede andelen af alternative investeringer. De seneste år har båret præg af overgangen fra de traditionelle garantiprodukter til markedsrenteprodukterne, og i den forbindelse ses også en større andel af alternative investeringer. Fra 2015 til 2016 var der en stigning på [...]

By | 11 august 2017|Insight Finance|0 Comments

Efterleves god skik-bekendtgørelsen i forhold til markedsrenteprodukterne?

03.08.2017 I en for nylig offentliggjort rapport konkluderer Finanstilsynet, at der på nogle områder er forholdsvis stor forskel på, i hvilken grad liv- og pensionsforsikringsselskaberne samt de tværgående pensionskasser efterlever de gældende regler i god skik-bekendtgørelsen, når det gælder markedsrenteprodukter. Når en kunde ønsker at skifte inden for et markedsrenteprodukt og/eller skifte til et andet [...]

By | 3 august 2017|Insight Finance|0 Comments

Emner på årets Vej- & gadebelysning: Energirenovering, lys som byudviklingsredskab og overgang til ny teknologi

31.07.2017 Lys er en vigtig faktor i gadebilledet for at skabe stemning og sørge for, at det føles trygt at færdes på stier, pladser og veje. Med den rette teknologi og tilgang til energirenovering kan der desuden være mange penge at spare ved at optimere nuværende belysningsanlæg. Når konferencen Vej- & gadebelysning 2017 løber af [...]

By | 31 juli 2017|Insight Energy|0 Comments

Jens Christian Vedersø: Understøttelse af IT-sikkerheden i energisektoren

24.07.2017 Energisektorerne styres i stigende grad af digitale styrings- og overvågningssystemer. Disse IT-systemer skal sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så risikoen for forsyningsnedbrud minimeres og eventuelle konsekvenser heraf begrænses. Når konferencen SCADA: Oprustning af kritisk infrastruktur afholdes den 14.-15. december, vil det blandt andet være med et indlæg fra Jens Christian Vedersø [...]

By | 24 juli 2017|Insight IT|0 Comments

SAS Institute: Samarbejde med fokus på de konkrete behov

24.07.2017 Igennem flere år har SAS Institute været partner på konferencen Financial Risk & Compliance, og vi har i den forbindelse spurgt dem, hvilken værdi det giver dem, samt hvordan målgruppen er relevant for dem. Hvorfor har I valgt at være partner på et arrangement hos Insight Finance? Vi ser et potentiale i forhold til [...]

By | 24 juli 2017|Insight Finance|0 Comments

Vores nyhedsbrev er tilpasset vores fagområder, så det har størst mulig relevans for dig.

Få besked om konferencer inden for dit fagområde