Danmark skal blive bedre til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Danmark skal blive bedre til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Den internationale Financial Action Task Force (FATF) tydeliggør i en ny rapport, at Danmark stadig har lang vej igen, når det gælder bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det understreges, at Danmark grundlæggende har et velfungerende system, som bør være i stand til at håndtere hvidvask og terrorfinansiering. Dog halter implementeringen af tiltag, hvilket stiller os [...]

By | 11 august 2017|Finance|0 Comments

Stigning i alternative investeringer i 2016

En analyse foretaget af Finanstilsynet viser, at de danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber i 2016 øgede andelen af alternative investeringer. De seneste år har båret præg af overgangen fra de traditionelle garantiprodukter til markedsrenteprodukterne, og i den forbindelse ses også en større andel af alternative investeringer. Fra 2015 til 2016 var der en stigning på 14 [...]

By | 11 august 2017|Finance|0 Comments

Efterleves god skik-bekendtgørelsen i forhold til markedsrenteprodukter?

I en for nylig offentliggjort rapport konkluderer Finanstilsynet, at der på nogle områder er forholdsvis stor forskel på, i hvilken grad liv- og pensionsforsikringsselskaberne samt de tværgående pensionskasser efterlever de gældende regler i god skik-bekendtgørelsen, når det gælder markedsrenteprodukter. Når en kunde ønsker at skifte inden for et markedsrenteprodukt og/eller skifte til et andet markedsrenteprodukt, [...]

By | 3 august 2017|Finance|0 Comments

Emner på årets Vej- & gadebelysning

Emner på årets Vej- & gadebelysning: Energirenovering, lys som byudviklingsredskab og overgang til ny teknologi Lys er en vigtig faktor i gadebilledet for at skabe stemning og sørge for, at det føles trygt at færdes på stier, pladser og veje. Med den rette teknologi og tilgang til energirenovering kan der desuden være mange penge at [...]

By | 31 juli 2017|Energy|0 Comments

Jens Christian Vedersø, Energistyrelsen, om understøttelse af IT-sikkerheden i energisektoren

Lovgivning om IT-beredskab: Understøttelse af IT-sikkerheden i energisektoren Energisektorerne styres i stigende grad af digitale styrings- og overvågningssystemer. Disse IT-systemer skal sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så risikoen for forsyningsnedbrud minimeres og eventuelle konsekvenser heraf begrænses. Når konferencen SCADA: Oprustning af kritisk infrastruktur afholdes den 14.-15. december, vil det blandt andet være [...]

By | 24 juli 2017|IT|0 Comments

SAS Institute om værdien af partnerskab med Insight Finance

SAS Institute: Samarbejde med fokus på de konkrete behov Igennem flere år har SAS Institute været partner på konferencen Financial Risk & Compliance, og vi har i den forbindelse spurgt dem, hvilken værdi det giver dem, samt hvordan målgruppen er relevant for dem. Hvorfor har I valgt at være partner på et arrangement hos Insight [...]

By | 24 juli 2017|Finance|0 Comments

Martin Lønstrup: Contract Management og værdiskabelse gennem synergi

Contract Management og værdiskabelse gennem synergi Når konferencen Contract Management 2017 løber af stablen til september, er det med fokus på aktiv involvering af deltagerne og deres konkrete problemstillinger. Fælles for de to dage er, at workshops, breakout sessions og gruppearbejde vil spille en central rolle, hvilket skal sikre det praktiske fokus og et større [...]

By | 19 juni 2017|Legal|0 Comments

Interview med Martin Teilmann Melchior – taler på Liv & Pension 2017

Synspunkter og udfordringer ved det ændrede risikobillede i pensionsbranchen Produkterne på pensionsmarkedet i Danmark har i høj grad ændret sig i takt med overgangen fra traditionelle garantiprodukter til markedsrenteprodukter. Risikoen bæres her i stigende grad af kunderne selv, og der stilles derfor spørgsmålstegn ved, om forbrugerbeskyttelsen i den forbindelse er tilstrækkelig. Når Liv & Pension [...]

By | 15 juni 2017|Finance|0 Comments

Interview med Steen Gram-Hanssen – taler på Liv & Pension 2017

Agil transformation og udfordringer i pensionsbranchen de kommende år Agile principper benyttes i dag af mange organisationer som et værktøj til at gennemføre separate projekter. Hvis man ønsker at høste den fulde gevinst og opnå større forretningsværdi, er der i stedet tale om en større agil transformation, hvor organisationens adfærd skal ændres, og hvor man [...]

By | 15 juni 2017|Finance|0 Comments